1. LECHUGA
  2. PAPA
  3. TOMATE
  4. VERDURA
  5. ZANAHORIA
  6. ZAPALLO